Ak sú pre okres Košice-okolie vyhlásené obmedzenia
z dôvodu ochrany pred COVID-19 je potrebné si vopred
telefonicky dohodnúť termín požadovaného úkonu
(overenie podpisov, listín, konzultácií, spisovania úkonov a pod.)
na tel. č.: 055/ 460 76 81

Notársky úrad
JUDr. Jozef Gimerský
Hlavná č. 17
045 01 Moldava nad Bodvou
E-mail: jozef.gimersky@notar.sk

Otvárací čas:
každý pracovný deň od 8:00 do 16:00
každú stredu od 8.00 do 17.00.

 055/ 460 76 81
 Zanechať odkaz (spätná väzba)